Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Оспорени актове на Общински съвет - Девин Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл. 22 ал. 2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №31/29.01.2020 г. Административен съд Смолян отменя чл. 6, т. 1-7 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане...
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №31/29.01.2020 г. по Административно дело № 485/2019 г. Административен съд Смолян отменя по протест разпоредбите на чл. 6, т. 1-7 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуги за водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и прекарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Девин, приета с Решение № 212 от 12.11.2012 г. по Протокол № 18/12.11.2012 г. на Общински съвет Девин

Решението може да се обжалва и протестира пред Върховен Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Решение №31/29.01.2020 г. - отвори;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер