Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Пазарни консултации ПК2020-02 Изработване на инвестиционни проекти и авторски надзор по време на строителството по две обособени позиции Доклад и решение във връзка с проведени пазарни консултации относно подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 21 Февруари 2020г. 12:22ч.

 

Доклад и решение във връзка с проведени пазарни консултации относно подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” за кандидатстване на Община Девин по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферни райони- 3” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони” и упражняване на авторски надзор по време на строителството по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1

«ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.502.291 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Дружба" № 5, град Девин, община Девин, област Смолян;

Обособена позиция № 2

«ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.501.391 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Освобождение" № 33, град Девин, община Девин, област Смолян;

Доклад и решение - отвори;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

PK_doklad_rersheniei.zip
SHA-256 Хеш
2c04731472aa9936bcb52c37ec7613a176326ce1f51cea2ff7b9ea190c301a35

Сериен номер:2e12dc7229d5c093

Издадено:21.02.2020 11:19:29

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер