Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Публични покани ПП002 Провеждане на обучения по ОПАК Отказ за разясняване по обществена поръчка с предмет: Провеждане на обучения за развитие на ключови компетентности на общинските служители ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 30 Октомври 2014г. 16:22ч.

Отказ за разясняване във връзка със запитване от участник по процедура по реда на Глава осма "а"  от ЗОП с предмет: "Провеждане на обучения за развитие на ключови компетентности на общинските служители по проект „Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения”, Договор № М13-22-92/01.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по обособени позиции" - изтегли  

 

 

 

Удостоверяване на време

 


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

 

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 


Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

 

Последни заявки
Име на файл Хеш Зулу време
razqsnenie_otkaz.PDF Vo1oQUlMjCSKxGHTsabTpHPJy3Q= 2014/10/30 13:31:53.0

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер