Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин 2020-2022 г.
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 02 Март 2020г. 16:10ч.

 

СПРАВКА

съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

 

ОТНОСНО:Постъпилите предложения във връзка спроект на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин 2020 г. – 2022 г.”

 

1. Дата на публикуване на интернет страницата на Община Девин напроект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на териториятана община Девин 2020 г. – 2022 г. :31.01.2020 г.

2. Постъпили предложения и становища – В определения 30-дневен срок за обществено обсъждане, считано от деня, следващ датата на публикуване: няма постъпили предложения и становища.

 

Изготвил:

Джамал Уруков   /П/     Дата: 02.03.2020 г.

Мл. експерт „ЗС и Е”

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер