Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2020-01 Доставка и полагане на изкуствена тревна настилка на спортна площадка кв. „Врътлек” гр. Девин Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: Доставка и полагане на изкуствена тревна настилка на спортна площадка, кв.Врътлек, гр.Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 02 Март 2020г. 16:34ч.

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Доставка и полагане на изкуствена тревна настилка на спортна площадка, кв.Врътлек, гр.Девин

 

Протокол - отвори;


Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

protokol_trevna_nastinka.PDF
SHA-256 Хеш
b651d01f18e9f88015b78db1cf03180d392c7ce98b82444b12fc0135a132eead

Сериен номер:7f3ecd68a3c37909

Издадено:02.03.2020 15:31:10

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер