Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение на Басейнова дирекция - гр.Пловдив, за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез един каптиран извор, разположен на територията на имот с № 012034, в землището на с. Осиково
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 11 Март 2020г. 09:55ч.

Съобщение на Басейнова дирекция - гр. Пловдив, за публично обявяване съгласно чл. 62 а, ал. 2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един каптиран извор, разположен на територията на имот с № 012034, в землището на с. Осиково,  общ. Девин, обл. Смолян. Целта на заявеното водовземане е за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели; „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се използва с цел производство на храни, лекарствени или козметични продукти”, „Водоснабдяване за животновъдство”.

Съобщение - отвори;

 

Срок на обявяването от 11.03.2020 г. до  24.03.2020 г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер