Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция психолог
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 10 Ноември 2014г. 17:46ч.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Девин кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” (позиция психолог) по Проект ”Осигуряването на най-добрия старт на децата в живота – гаранция за бъдещето на община Девин”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip.         

 

 

            1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Основни изисквания

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог”;
 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на здравните, образователните или социалните дейности;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца, закрилата на детето, социалните услуги и предучилищната подготовка;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;
 • да не са в конфликт на интереси;
 • да не са участвали в разработването на Проект „Осигуряването на най-добрия старт на децата в живота – гаранция за бъдещето на община Девин” на община Девин

1.2. Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с деца с увреждания и техните семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца с увреждания, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца с увреждания;
 • да познават спецификата на социалната и педагогическата работа с деца с увреждания и техните родители и др.

            2. Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 13.11.2014 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:

(1)специфичен опит, съответстващ на заданието                                 - 30

(2)  квалификации и компетентност за изпълнение на заданието           - 70

                                                                                             

                                                                                      Общо точки   - 100

Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00часа.

 

 

Примерна форма на автобиография може да изтеглите от ТУК- изтегли.

 

Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено ТУК - изтегли.

 

 

Документите могат да се изпращат:

- по електронен път на адрес:

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

- на хартия на адрес:

 

Гр.Девин, общ. Девин, обл. Смолян, ул.”Дружба” №1

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер