Начало АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт" PDF Печат Е-поща

 

Услуга 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

 

Услуга 2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

 

Услуга 2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

 

Услуга 2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

 

Услуга 2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Услуга 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

 

Услуга 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

 

Услуга 2047 Категоризация на места за настаняване

 

Услуга 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

 

Режим 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

 

Услуга 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

 

Услуга 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

 

Услуга 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

 

Услуга 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

 

Услуга 2050 Прекратяване на категория на туристически обект

 

Услуга 2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

 

Услуга 2049 Издаване на разрешително за ползването на морски плаж през летния сезон

 

Услуга 2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

 

Услуга 2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

 

Режим 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер