Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2020-09 Инженеринг на улици на територията на община Девин по четири обособени позиции Обява и информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: "Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на улици на територията на община Девин“ по четири обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

Обява и информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на улици на територията на община Девин“ по четири обособени позиции“:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Доизграждане на ул. „Хан Аспарух“ и паркинг към нея“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 –«Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Грохотно,преминаваща през о.т.78 – о.т.77 – о.т.101 – о.т.100 – о.т.76, общ. Девин“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 –«Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Селча, преминаваща от о.т.158 през о.т.73 – о.т.183 до о.т.74+40м., общ. Девин“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 –«Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Михалково, преминаваща от о.т.44 през о.т.45 до о.т.46+50м. общ. Девин“.

 

 

Обява и информация за удължаване на първоначално определения срок - изтегли;

 


 

Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

obiava_info_udaljavane_injenering_ulicii.zip
SHA-256 Хеш
c6503f0dfea0f3e19da3e39c2b9a1d38ba7389a59d8d071f296cf39712fb8dc6

Сериен номер:008d41c26779622e54

Издадено:12.05.2020 13:46:14

tsr фаил - изтегли;

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер