Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Съобщение до собствениците на домашни кучета
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 26 Май 2020г. 13:59ч.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до

собствениците на домашни кучета

 

 

Уважаеми граждани,

Общинска администрация – Девин стартира проверки и напомня, на собствениците на домашни животни, че имат следните задължения:

         1.Да регистрират своя домашен любимец при ветеринарен лекар, който да постави транспондер (микрочип) и да му бъде издаден паспорт;

         2.С копие на паспорта на кучето следва регистрация в Общинска администрация – Девин и попълване на декларация в съответната данъчна служба;

         3.Да извеждат кучето си с повод, а за агресивните кучета се слага и намордник;

         4.Всеки собственик на куче при разхождането му е длъжен да носи в себе си ветеринарномедицинския паспорт на кучето и удостоверение за административна регистрация. Същите при поискване да се предоставят за проверка на длъжностните лица от общинска администрация или ветиринарномедицинските органи.;

5.Собствениците на домашни любимци нямат право да пускат кучето си свободно и безнадзорно;

6.Забранено е разхождането на кучета в дворове на училища, детски градини, здравни заведения, детски и спортни площадки, както и на места обозначени със забранителен знак от община Девин;

7.При дефекации по улици, тревни площи, тротоари, алеи собственикът е длъжен да почисти замърсеното място.

Призоваваме, всички собственици, които все още не са регистрирали своите домашни кучета в общинска администрация Девин и не са заплатили „Такса за притежание на куче”, която е 10 лв. на година, да го направят.

Съгласно чл. 21, ал. 1 от Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин, за административни нарушения на виновните лица се налага глоба от 50 /петдесет/ до 500 /петстотин/ лева.

         Приходите от събраните таски се използват за мероприятия, свързани с намаляване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Девин.

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер