Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 06.06.2020 г. до 19.06.2020 г..
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 05 Юни 2020г. 11:22ч.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, от 08:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

               

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

Дата на публикуване - 05.06.2020 г.

 

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

01/ 05.06.2020 г.

отвори;

ИЛИЯ ФЕРДИНАНДОВ АТАНАСОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4931-1 /07.01.2020 г.

 

2

02/05.06.2020 г.

отвори;

НИКОЛАЙ СПАСОВ ФИЛИПОВ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4823-1/07.01.2020 г.

 

3

03/05.06.2020 г.

отвори;

РОСЕНА РОСЕНОВА ЧЕПИШЕВА

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4912-1/26.11.2019 г.

 

4

04/05.06.2020 г.

отвори;

КРАСИМИРА АНДРЕЕВА ШКОДРОВА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4856-1/20.11.2019 г.

 

5

05/05.06.2020 г.

отвори;

СЛАВИ МИНЧЕВ МАРИНОВ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4911-1/26.11.2019 г.

 

6

06/05.06.2020 г.

отвори;

ЕВГЕНИ СЛАВЧЕВ ШИШКОВ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4888-1/22.11.2019 г.

 

7

07/05.06.2020 г.

отвори;

СВЕТОСЛАВ ЧАВДАРОВ АДЪРОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4847-1/ 27.02.2020 г.

 

8

08/05.06.2020 г.

отвори;

ТАНЯ ЖИВКОВА БОМБАШИРОВА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4862-1/27.02.2020 г.

 

9

9/05.06.2020 г.

отвори;

КАМЕН ЯСЕНОВ ХАДЖИЕВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4858-1/27.02.2020 г.

 

10

10/05.06.2020 г.

отвори;

ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ДИМЧЕВСКА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4876-1/02.03.2020 г.

 

11

11/05.06.2020 г.

отвори;

ЛЕВЧИК ПЕЕВ КОВАЧЕВ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4916-1/28.11.2019 г.

 

12

12/05.06.2020 г.

отвори;

САВКА ЗЕФИРОВА ХАДЖИЕВА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 131-1/28.08.2014 г. и № 4891-1/25.11.2019 г.

 

13

13/05.06.2020 г.

отвори;

МАРИН ЕМИЛОВ МИТЕВ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 5002-1/22.11.2019 г.

 

14

14/05.06.2020 г.

отвори;

СИЛВИЕ АСАНОВА АДЪРОВА

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4880-1/21.11.2019 г.

 

15

15/05.06.2020 г.

отвори;

КРАСИМИР СТОЯНОВ ЧОЛАКОВ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4874-1/21.11.2019 г.

 

16

16/05.06.2020 г.

отвори;

АЛИ САФЕТОВ МУТИШЕВ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4889-1/22.11.2019 г.

 

17

17/05.06.2020 г.

отвори;

САДЕТ ЗАИМОВА КАРА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4845-1/20.11.2019 г.

 

18

18/05.06.2020 г.

отвори;

БЛАГОВЕСТ ВАСИЛЕВ ХАДЖИЕВ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение

4922-1/06.01.2020 г.

 

19

19/05.06.2020 г.

отвори;

ЕМИЛ ФИЛИПОВ ДАНАДЖИЕВ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение

4892-1/25.11.2019 г.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер