Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2020-09 Инженеринг на улици на територията на община Девин по четири обособени позиции Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: "Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на улици на територията на община Девин“ по четири обособени позици

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 08 Юни 2020г. 15:40ч.

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на улици на територията на община Девин“ по четири обособени позиции“:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Доизграждане на ул. „Хан Аспарух“ и паркинг към нея“;

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 –«Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Грохотно,преминаваща през о.т.78 – о.т.77 – о.т.101 – о.т.100 – о.т.76, общ. Девин“;

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 –«Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Селча, преминаваща от о.т.158 през о.т.73 – о.т.183 до о.т.74+40м., общ. Девин“;

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 –«Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Михалково, преминаваща от о.т.44 през о.т.45 до о.т.46+50м. общ. Девин“.

 

Протокол - отвори;

 


 

Удостоверяване на време

С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

Protokol_oferti_klasirane_injenering_ulici.PDF
SHA-256 Хеш
3fcfca77407446900324631b22ea6608dc71addee3065de7cd4ce92f157c7041
Сериен номер:4266e4e193c6ba07
Издадено:08.06.2020 15:39:00

tsr фаил - изтегли;

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер