Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Публични покани ПП002 Провеждане на обучения по ОПАК Протокол за приемане, разглеждането и оценяването на офертите за обществена поръчка с предмет: Провеждане на обучения за развитие на ключови компетентности на общинските служители по проект

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 13 Ноември 2014г. 16:22ч.

Протокол за приемане, разглеждането и оценяването на офертите, подадени от участниците в обществена поръчка  с предмет: Провеждане на обучения за развитие на ключови компетентности на общинските служители по проект „Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения”, Договор № М13-22-92/01.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Обучение по Лична продуктивност, мотивиране и планиране на дейността за подобряване качеството на работата”.

Обособена позиция 2: „Обучение по Вътрешно-организационни комуникативни умения, екипен подход”.

 

Протокола може да бъде изтеглен от тук - изтегли;

 

 

 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете:

• да удостоверите времето на подписване на  документ;
• да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден  документ е бил променен след точния час на неговото подписване.

Последни заявки
Име на файл Хеш Зулу време
prototkol OPAK.PDF ZWUfzTZhiijm9VHk5ouxsO1MCqM= 2014/11/13 12:55:23.0

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер