Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2020-07 Инженеринг на тротоари, рехабилитация на централна част и ремонт на стълбище по три обособени позиции Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет:„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на тротоари, рехабилитация на ... " по три позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 23 Юни 2020г. 16:09ч.

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на тротоари, рехабилитация на централна част и ремонт на стълбище на територията на община Девин“ по три обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на обект: „Основен ремонт на тротоари по ул. „Родопи“, от о.т.419 до о.т.356 и по мост „Старата върба“ в гр. Девин“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 –„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на обект: „Рехабилитация на централна част и основен ремонт на тротоари по главна улица на с. Грохотно“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на обект: „Основен ремонт на стълбище – от централен площад до читалище в с. Гьоврен“.

 

Протокол - отвори;


 

Удостоверяване на време

 

С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

Protokol_oferti_klasirane_trotoari_stalbi_3poz.PDF
SHA-256 Хеш
5bd877e0eb9313ded6fd9cfdd025c6dd91e9cd8960c59ea7c6313cdd3d24bbaf

Сериен номер:0097697787333bcd1c

Издадено:23.06.2020 16:08:42

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер