Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2018-05 Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на улици в общ. Девин по три позиции Обявления за приключване на договори за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на улици на територията на община Девин по три обособени в позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 29 Юни 2020г. 15:55ч.

Обявления за приключване на договори за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:  Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на улици на територията на община Девин по три обособени в позиции, както следва:

ОП1: „Ремонт и реконструкция на улици в гр. Девин, квартал „Въртлек“;

Подобект 1: Ремонт и реконструкция на ул.Руен” от о.т. 1935 до о.т.1941”, ул. Гимназиална от о.т. 136 до о.т.125А”, ул. „Ястребино” от о.т. 1532 до края на застрояването

Подобект 2: Ремонт и реконструкция на улици в кв. Въртлек /О.Т. 1949- О.Т.124- О.Т.1526 - О.Т.1537- О.Т.1535- О.Т.1530 - О.Т.1950-О.Т.125- О.Т. 1536- О.Т.1242 /, гр.Девин

ОП2: „Основен ремонт и реконструкция на улица в с. Лясково, община Девин“;

ОП3: „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр.Девин

Подобект 1: Рехабилитация и реконструкция на ул. "Хан Аспарух" /ОТ 358 - ОТ627/ от км 0+000 до км 0+147.47, гр.Девин;

Подобект 2: Рехабилитация и реконструкция на ул. "Тинтява" /ОТ 358 - ОТ627/ от км 0+000 до км 0+149.29

 

Обявления за приключване на договори - изтегли;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
obiavlenia_prikluchvane_dogovori_ulici_3pozicii.zip
SHA-256 Хеш
9ee6edb1f8dcaf055aa2fc4034aa92b8762af310a03d47208f1d0be08aaf8caf

Сериен номер:00f7c40fe13ed38dc7

Издадено:29.06.2020 15:52:16

tsr фаил - изтегли;
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер