Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 08.07.2020 г. до 21.07.2020 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 07 Юли 2020г. 13:24ч.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, от 08:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

               

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

Дата на публикуване - 07.07.2020 г.

 

 

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

01/07.07.2020 г.

отвори;

ЕМИЛ ФИЛИПОВ ДАНАДЖИЕВ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 2653-1/16.09.2016 г.

 

2

02/07.07.2020 г.

отвори;

ЕМИЛ АСЕНОВ НУХОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4873-1/27.02.2020 г.

 

3

03/07.07.2020 г.

отвори;

СЕВДАЛИНА ЧАВДАРОВА ИВАНОВА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4870-1/27.02.2020 г.

 

4

04/07.07.2020 г.

отвори;

ДИАНА СТЕФАНОВА КЕХАЙОВА

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4894-1/26.11.2019 г.

 

5

05/07.07.2020 г.

отвори;

СОНЯ БОРИСОВА ЧУРЕНСКА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение 4859-1/27.02.2020 г.

 

6

06/07.07.2020 г.

отвори;

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ САПУНДЖИЕВ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 5000-1/ 22.11.2020 г.

 

7

07/07.07.2020 г.

отвори;

ЛАЗАР ГРИГОРОВ ТОДЕВ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4896-1/16.06.2020 г.

 

8

08/07.07.2020 г.

отвори;

„САНИ КОМЕРС 2011” ЕООД

202701817

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4995-1/15.06.2020 г.

 

9

09/07.07.2020 г.

отвори;

„ТРИ КЕЙС” ООД

120561903

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4999-1/15.06.2020 г.

 

10

10/07.07.2020 г.

отвори;

„ДЕВИН – АЛ БИНАРИО” ООД

120614619

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение 4844-1/05.02.2020 г.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер