Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Обявяване на проект на изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в ... Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 07 Юли 2020г. 15:47ч.

Съгласно чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове (ЗНА), чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин, на заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване за предложения и становища по предложения проект.

Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗНА по следните причини: Усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание на Република България удължаване на срока на извънредното положение, приетите противоепидемични мерки, въведени със заповедите на министъра на здравеопазването във връзка с Решение № 418 на Министерския съвет от 25.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12.06.2020 г., са предпоставка за ограничаване на посещаемостта на децата в детските градини и детските ясли. Единствената сигурна и безопасна среда, с гарантирана физическа дистанция, е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Предвид наложените ограничения, създаването на нова социална услуга „Детска млечна кухня”, ще осигури условия за предоставяне на разнообразна храна в домашни условия, което ще има здравословен и социален ефект за децата и техните родители.

Въвеждането на новата социална услуга на територията на гр. Девин изисква актуализиране наНаредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин, заедно с мотивите, се публикува на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на следния електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин - отвори;

 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин е публикуван и на Портал за обществени консултации - http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5303

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер