Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2020-03 Избор на изпълнител на СМР на улици на територията на с. Грохотно и с. Триград по две обособени позиции Протокол №1 на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на СМР на улици на територията на с. Грохотно и с. Триград, община Девин, финансирани по ПМС № 348 на Министерски съвет...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 14 Юли 2020г. 15:48ч.

 

Протокол №1 на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за публично състезание по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на улици на територията на с. Грохотно и с. Триград, община Девин, финансирани по ПМС № 348 на Министерски съвет от 18.12.2019 г. по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 – „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици в с. Грохотно, общ. Девин“:

Подобект 1„Рехабилитация и реконструкция на улица преминаваща през о.т. 78 – о.т. 80 – о.т. 82 – о.т. 83 – от км 0+000,00 до км 0+151,53;

Подобект2 „Рехабилитация и реконструкция на улица преминаваща през о.т. 83 – о.т. 85 – о.т. 86, о.т. 75 – о.т. 73 – от км 0+000,00 до км 0+273,50”.

Обособена позиция №2–„Избор на изпълнител на СМР на обект:„Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Триград, общ. Девин

Прогокол №1 на комисията - отвори;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

Protokol1_ulici_Grohotno_Trigrad.PDF
SHA-256 Хеш
0aa6442aa47640cfb0097f789a4ff3b5f618538c60d74e66ba2ffd7bb4eebe77
Сериен номер:22f5aee6da455eec
Издадено:14.07.2020 15:46:55

tsr файл - изтегли;


.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер