Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Протокол №2-2001/24.07.2020 г. за проверка редовността и съответствието на представени документи по чл. 35, ал.5 от НУРВИДГТДОСПДНГП
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 27 Юли 2020г. 10:54ч.

 

Протокол №2-2001/24.07.2020 г. за проверка редовността и съответствието на представени документи по чл. 35, ал.5 от “Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“ - отвори;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер