Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2020 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 06 Август 2020г. 16:39ч.

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-402

гр.Девин,06.08.2020г.

На основание чл.44, ал. 1 ,т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, изм. и доп. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г.

О Б Я В Я В А М :

1. Работещи плувни басейни с изпълнени изисквания по Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи:

  • Плувни басейни, собственост на „Орфей хотел” АД- 1 брой вътрешен и 1 брой външен.
  • Плувен басейн в хотел „Персенк” – 1 брой вътрешен, собственост на „ЗГП” ООД- гр. Пловдив.
  • Аквапарк Персенк „ЗГП” ООД- гр. Пловдив – 4 броя плувни басейни;
  • Плувен басейн във вилно селище ”Исмена”, собственост на „Иса Инженеринг ЕООД”- гр. София, 1 брой вътрешен и 1 брой външен.
  • Плувен басейн, собственост на „Спа хотел Девин” – 1 брой вътрешен и 1 брой външен.
  • Плувни басейни в м. Струилица, собственост на „Спа Комплекс Струилица ЕООД- 2 броя външни;
  • Плувен басейн в хотел „Чилингира”, землище на с. Осиково, община Девин, м. Старо лозе, собственост на „ ЕвроБолкан” ЕООД 1 брой външен;

2. Зони за къпане и плуване, подлежащи на забранителен режим, съгласно Наредба №11 на МЗ и МОСВ/ ДВ, бр. 25/08.03.2002г./:

  • Речни вирове по реките „Девинска”, „Въча”, „Широколъшка”, „Триградска”
  • Прилежащите акватории от язовирите Въча и Цанков камък.

3. На основание чл. 72, ал.1, във връзка с чл. 66, ал.1 от АПК заповедта да се обяви публично на населението, като се постави на определените за това места, както и чрез средствата за масово осведомяване.

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

………………/П/……………….

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер