Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 11.08.2020 г. до 24.08.2020 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 10 Август 2020г. 09:39ч.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.3, от 08:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

               

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

Дата на публикуване - 10.08.2020 г.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

01/10.08.2020г.

отвори;

РОСЕН ДУШКОВ СОКОЛОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 5018-1 /02.07.2020 г.

2

02/10.08.2020г.

отвори;

„ИЛИНДЕН-ЛАЗАР ТОДЕВ” ЕТ

120547565

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4992-1/15.06.2020 г.

3

03/10.08.2020г.

отвори;

МИРОСЛАВА СЪБИНОВА СЛАВЧЕВА

**********

Такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 2413-1/19.08.2016 г. и 4898-1/15.06.2020 г.

4

04/10.08.2020г.

отвори;

„ВАС” ЕООД

120587944

Такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 5006-1/15.06.2019 г.

5

05/10.08.2020г.

отвори;

„НАТАЛИ” ООД

120589144

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4993-1/ 15.06.2020 г.

6

06/10.08.2020г.

отвори;

„СТРОЙКОНСУЛТ” ООД

121403751

Такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4892-1/15.06.2020 г.

7

07/10.08.2020г.

отвори;

НАЙДЕН ЕНЕВ ЧАУШЕВ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4567-1/03.01.2019 г.

8

08/10.08.2020г.

отвори;

„ИБВ БЪЛГАРИЯ” ООД

200481564

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4998-1/15.06.2020 г.

9

09/10.08.2020г.

отвори;

АСЕН ЧАВДАРОВ БОМБАШИРОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4770-1/16.08.2019 г.

10

10/10.08.2020г.

отвори;

ВЕНЦИСЛАВ ЗЕФИРОВ БАРГАНСКИ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение № 4769-1/16.08.2019 г.

11

11/10.08.2020г.

отвори;

ИВАН ТЕОФИЛОВ НИКОЛОВ

**********

Такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4751-1/23.07.2019 г.

12

12/10.08.2020г.

отвори;

БИСЕР ИВАНОВ ПОПРАДАНОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4746-1/23.07.2019 г.

13

13/10.08.2020г.

отвори;

КРАСИМИР ОГНЯНОВ ПРИНГОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4686-1/10.05.2019 г.

14

14/10.08.2020г.

отвори;

„ВИК” ООД

120523540

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4704-1/17.07.2019 г.

15

15/10.08.2020г.

отвори;

„РОСИ” ООД

830154250

Такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4715-1/18.07.2019 г.

16

16/10.08.2020г.

отвори;

„ТРАДИШЪНЪЛ БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИС” ООД

175093140

Такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4717-1/18.07.2019 г.

17

17/10.08.2020г.

отвори;

„БОРАН” ООД

120604190

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4718-1/18.07.2019 г.

18

18/10.08.2020г.

отвори;

„ДИРМА – ТУРИСТ ДИМИТЪР МАНОЛОВ” ЕТ

020519173

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4798-1/08.11.2019 г.

19

19/10.08.2020г.

отвори;

АСЕН ИЛИЕВ ЧАУШЕВ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4545-1/03.01.2019 г.

20

20/10.08.2020г.

отвори;

ВЕНЕРА ДЕЯНОВА БАНКАТЕВА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4549-1/03.01.2019 г.

21

21/10.08.2020г.

отвори;

МАРИЯ ДИМИТРОВА КАРАВЕЛИЕВА

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4559-1/03.01.2019 г.

22

22/10.08.2020г.

отвори;

ГЬОКА БОГДАНОВ Х-ПЕТРОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 5015-1/02.07.2020 г.

23

23/10.08.2020г.

отвори;

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ТОМОВА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 5016-1/02.07.2020 г.

24

24/10.08.2020г.

отвори;

АСЯ АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА

**********

Такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 5030-1/02.07.2020 г.

25

25/10.08.2020г.

отвори;

МИХАЕЛА ЗДРАВКОВА ГЕНЧЕВА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 5032-1/02.07.2020 г.

26

26/10.08.2020г.

отвори;

СТОЯН АНГЕЛОВ МАДЖАРОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 5022-1/02.07.2020 г.

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер