Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2016-02 Проекти и КСС по ПРСР с шест об. позиции Обявлениe за приключване на договор за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Изработване на работни/технически проекти, КСС на обекти, с които ще кандидатства община Девин за финансиране по ПРСР2014-2020 по шест позиции" - за II-ра позиц

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 10 Август 2020г. 15:58ч.

 

Обявлениe за приключване на договор за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Изработване на работни/технически проекти, КСС на обекти, с които ще кандидатства община Девин за финансиране по ПРСР2014-2020 по шест обособени позиции" - за втора обособена позиция

 

Обявления за приключване на договор - отвори;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време -Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Obiavlenie_prikl_dogovor_proekti_PRSR_Ipoz.PDF
SHA-256 Хеш
eca747a6fb8d7785650c6951ef535f855c8bd7febc3e153357541e030f5ecdbe

Сериен номер:00fc5ae3be60855acc

Издадено:10.08.2020 15:53:47

tsr фаил -изтегли;
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер