Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2020-08 Инженеринг на обект: „Ремонт и рехабилитация на канализации и ..." -по три обособени позиции Съобщение за прекратяване на на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и рехабилитация на канализации и изграждане на напречни линейни отводнители на територията на община Девин“ по три позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 19 Август 2020г. 16:18ч.

Съобщение за прекратяване на на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Ремонт и рехабилитация на канализации и изграждане на напречни линейни отводнители на територията на община Девин“ по три обособени позиции :

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Ремонт и рехабилитация на канализация от о.т.61 до о.т.64 в с. Осиково“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Ремонт и рехабилитация на канализация в П.И. 20465.504.961, кв. 68 по КККР на гр. Девин“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Изграждане на напречни линейни отводнители по главна улица, от о.т.77а до о.т.3, в с. Лясково“;

 

Съобщение - отвори;


Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време -Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

Saobshtenie_prekratiavane_remont_kanalizacii.PDF
SHA-256 Хеш
934c6ec1e7fe070cd8904607ca5aa92939cf83f7418b6a85ae1c8de565a0b6f1

 

Сериен номер:3181a9a293958588

 

Издадено:19.08.2020 16:21:28

 

tsr фаил - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер