Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънредно заседание на 27.08.2020 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Сряда, 26 Август 2020г. 10:23ч.

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА,чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 27.08.2020 година /ЧЕТВЪРТЪК/ от 17.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 121 от 24.08.2020 г. относно:Закриване на основно училище "Димитър Благоев" с. Осиково , община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 122 от 24.08.2020 г. относно: Закриване на ОУ "Отец Паисий" с. Селча, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 123 от 25.08.2020 г. относно: Структура на образователните институции на територията на Община Девин през 2020/2021 учебна година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 124 от 25.08.2020 г. относно: Структура на училищата в Община Девин през 2020/2021 учебна година и формиране на паралелки под норматива на Приложение 7 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и осигуряване на дофинансиране на училищата

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 119 от 10.08.2020 г. относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Девин към 31.12.2019 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 118 от 10.08.2020 г. относно: Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2019 г.           

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 120 от 10.08.2020 г. относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за първото шестмесечие на 2020 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил: Людмила Глухова

Гл. специалист К ОбС - Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер