Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от самостоятелно обособен обект с №2003 в горска територия - собственост на Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 28 Август 2020г. 14:52ч.

Община Девин обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от самостоятелно обособен обект с №2003 в горска територия - собственост на Община Девин по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти


Заповед № РД-09-446/28.08.2020г. на кмета на община Девин за провеждане на търга - отвори;

Тръжна документация - изтегли;


.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер