Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за публично обявяване на процедура по издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище Беденски бани за обект „Временен обект в П.П №20465.589.22 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Девин, община Девин”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 21 Септември 2020г. 11:39ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на ново разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Беденски бани”

 

ОБЕКТ:

„Временен обект в П.П №20465.589.22 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Девин, община Девин”.

Цел на заявеното водовземане

Други Цели

Водно тяло /подземен воден

обект/, в което се предвижда използването на водите

Находище „Беденски бани”, Община Девин, област Смолян разположено по уширение на долината на р. „Широколъшка” на десния и бряг и отстои на 11 км. Югоизточно от гр.Девин

Системите и съоръжения, за водовземането

Шахтов кладенец

Местност,административно- териториална и териториална единица за съоръженията

ЕКАТТЕ

м.Беденски бани, община Девин,

област Смолян

03112

Заявено водно количество

Годишно водно количество:

Q год.= 63,51 куб.м/год.

Ср.дн.дебит на черпене: = 0.00201 л/сек.

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

Срок на обявяване:21.09.2020 г. - 04.10.2020 г.

Възражения могат да се подават в 14-дневен срок в деловодството на Общинска администрация Девин.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер