Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2020-05 Инженеринг на помещения и сгради на територията на община Девин по четири обособени позиции Договор с изпълнител, приложения към договора и договор за подизпълнение за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: " Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на помещения и сгради ... " - за трета об. позиция

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 24 Септември 2020г. 13:12ч.

Договор с изпълнител, приложения към договора и договор за подизпълнение за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на помещения и сгради на територията на община Девин по четири обособени позиции - за трета обособена позициия:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт и промяна на предназначението на помещения в сградата на Дом на културата, ул. „Орфей“, гр. Девин“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на сградата на кметство в с. Триград“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на покрив на сградата на кметство в с. Селча“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на обществена тоалетна в УПИ XIV, кв. 17 в с. Беден“.

 

Договор с приложения и договор за подизпълнение - изтегли 


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

dogovor_prilojenia_injenering_sgradi_3p.zip
SHA-256 Хеш
dba4a5a9076297a2da4ff329f489eb854d60b43023b1721ad71aba9ac8aff1ea

Сериен номер:00e0b6bae612639353

Издадено:24.09.2020 13:10:44

tsr файл - изтегли;
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер