Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2020-07 Инженеринг на тротоари, рехабилитация на централна част и ремонт на стълбище по три обособени позиции Договор с изпълнител и приложения към договора за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на тротоари, рехабилитация на ... " за втора обособена позиция

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 25 Септември 2020г. 13:34ч.

 

Договор с изпълнител и приложения към договора за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на тротоари, рехабилитация на централна част и ремонт на стълбище на територията на община Девин“ по три обособени позиции - за втора обособена позиция

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на обект: „Основен ремонт на тротоари по ул. „Родопи“, от о.т.419 до о.т.356 и по мост „Старата върба“ в гр. Девин“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 –„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на обект: „Рехабилитация на централна част и основен ремонт на тротоари по главна улица на с. Грохотно“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на обект: „Основен ремонт на стълбище – от централен площад до читалище в с. Гьоврен“.

 

Договор с приложения - изтегли 


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

dogovor_prilojenia_injenering_trotoari_2p.zip

SHA-256 Хеш:

79c9b93304db4a519202e74586a942e14a73c3b40b80923d574712e247d9b471

Сериен номер:3626d3f9bab2393b

Издадено:25.09.2020 09:41:51

tsr файл - изтегли;
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер