Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2020-03 Избор на изпълнител на СМР на улици на територията на с. Грохотно и с. Триград по две обособени позиции Обявление за възложена поръчка и договори с приложенията към тях за публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на СМР на улици на територията на с. Грохотно и с. Триград, община Девин, финансирани по ПМС № 348 на Министерски съвет...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 29 Септември 2020г. 17:11ч.

Обявление за възложена поръчка и договори с приложенията към тях за публично състезание по ЗОП с предмет:

„Избор на изпълнител на СМР на улици на територията на с. Грохотно и с. Триград, община Девин, финансирани по ПМС № 348 на Министерски съвет от 18.12.2019 г. по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 – „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици в с. Грохотно, общ. Девин“:

Подобект 1„Рехабилитация и реконструкция на улица преминаваща през о.т. 78 – о.т. 80 – о.т. 82 – о.т. 83 – от км 0+000,00 до км 0+151,53;

Подобект2 „Рехабилитация и реконструкция на улица преминаваща през о.т. 83 – о.т. 85 – о.т. 86, о.т. 75 – о.т. 73 – от км 0+000,00 до км 0+273,50”.

Обособена позиция №2–„Избор на изпълнител на СМР на обект:„Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Триград, общ. Девин

 

Обявление за възложена поръчка и договори с приложенията към тях - изтегли;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

obiavlenie_dogovori_prilojenia_ulici.zip
SHA-256 Хеш
8e35c2ed313ad9c517e497731d14f3d7fce5a7d28ebb32b57adee466adbee8e6

Сериен номер:65211a127ed6ff80

Издадено:29.09.2020 17:08:00

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер