ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 14 Октомври 2020г. 15:18ч.

Договори с изпълнители и приложения към договора за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: 

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на строителни обекти на територията на община Девин по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1”Упражняване на строителен надзор на обект:„Доизграждане на ул. „Хан Аспарух“ и паркинг към нея“;

Обособена позиция № 2” Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Грохотно, преминаваща през о.т.78 – о.т.77 – о.т.101 – о.т.100 – о.т.76, общ. Девин“;

Обособена позиция № 3 ”Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Селча, преминаваща от о.т.158 през о.т.73 – о.т.183 до о.т.74+40м., общ. Девин“;

Обособена позиция № 4 „Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Михалково, преминаваща от о.т.44 през о.т.45 до о.т.46+50м. общ. Девин“]

Обособена позиция № 5”Упражняване на строителен надзор на обект:„Основен ремонт на компрометирана подпорна стена в регулацията на кв. 124, между о.т.872 и о.т.873, гр. Девин, кв. Настан“;

Обособена позиция № 6”Упражняване на строителен надзор на обект:„Изграждане на подпорна стена срещу о.т.156, между УПИ XII и УПИ VIII, кв. 20 на с. Кестен“;

Обособена позиция № 7”Упражняване на строителен надзор на обект:„Изграждане на подпорна стена по улична регулация на УПИ X – 26, кв. 1 в с. Стоманево“;

Обособена позиция № 8”Упражняване на строителен надзор на обект:„Основен ремонт и промяна на предназначението на помещения в сградата на Дом на културата, ул. „Орфей“, гр. Девин»,

Обособена позиция № 9”Упражняване на строителен надзор на обект:„Основен ремонт на сградата на кметство в с. Триград“;

Обособена позиция № 10”Упражняване на строителен надзор на обект:„Основен ремонт на покрив на сградата на кметство в с. Селча“;

Обособена позиция № 11”Упражняване на строителен надзор на обект:„Основен ремонт на обществена тоалетна в УПИ XIV, кв. 17 в с. Беден“.

Обособена позиция № 12”Упражняване на строителен надзор на обект:„Основен ремонт на тротоари по ул. „Родопи“, от о.т.419 до о.т.356 и по мост „Старата върба“ в гр. Девин“;

Обособена позиция № 13 ”Упражняване на строителен надзор на обект:„Рехабилитация на централна част и основен ремонт на тротоари по главна улица на с. Грохотно“;

Обособена позиция № 14 ”Упражняване на строителен надзор на обект:„Основен ремонт на стълбище – от централен площад до читалище в с. Гьоврен“.

Обособена позиция № 15”Упражняване на строителен надзор на обект:„Ремонт и рехабилитация на канализация от о.т.61 до о.т.64 в с. Осиково“;

Обособена позиция № 16”Упражняване на строителен надзор на обект:„Ремонт и рехабилитация на канализация в П.И. 20465.504.961, кв. 68 по КККР на гр. Девин“

Обособена позиция № 17 ”Упражняване на строителен надзор на обект:„Изграждане на напречни линейни отводнители по главна улица, от о.т.77а до о.т.3, в с. Лясково»

Обособена позиция № 18”Упражняване на строителен надзор на обект:„Водопроводен клон за ПП и битово водоснабдяване за обект „Гробищен парк в УПИ I, кв. 1, местност „Забрал“, гр. Девин, общ. Девин“.

Обособена позиция № 19 ”Упражняване на строителен надзор на обект:„Рехабилитация и реконструкция на улици в с. Грохотно, общ. Девин“ : Подобект 1„Рехабилитация и реконструкция на улица преминаваща през о.т. 78 – о.т. 80 – о.т. 82 – о.т. 83 – от км 0+000,00 до км 0+151,53;Подобект 2 Рехабилитация и реконструкция на улица преминаваща през о.т. 83 – о.т. 85 – о.т. 86, о.т. 75 – о.т. 73 – от км 0+000,00 до км 0+273,50”

Обособена позиция № 20 ”Упражняване на строителен надзор на обект:„Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Триград, общ. Девин“;

Обособена позиция № 21 Упражняване на строителен надзор за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ЗА УКРЕПВАНЕ НА УЛ.”МУРСАЛИЦА“ МЕЖДУ О.Т. 1142 И О.Т.1164, ПО ЗРП НА КВ. НАСТАН, ГР. ДЕВИН“

Договори с приложения - изтегли

"Алфабет Консулт" ЕООД - изтегли;

"Гравити Консултинг" ЕООД - изтегли;

"Ем Ен Консулт" ООД- изтегли;


 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер