Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 11.11.2020 г. до 24.11.2020 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 11 Ноември 2020г. 14:20ч.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в служба "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.3, от 08:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

               

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени

 

Дата на публикуване - 11.11.2020 г.

 

 

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

01/11.11.2020 г.

отвори;

       „ИБВ      БЪЛГАРИЯ” ООД 200481564 Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 2988-1/11.01.2018 г.

2

02/11.11.2020 г.

отвори;

АСЯ АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА ********** Такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 3056-1/20.11.2018 г.

3

03/11.11.2020 г.

отвори;

ПЕТЪР АНДРЕЕВ МАРИНОВ **********

Данък върху недвижимите

имоти

Акт за установяване на задължение 5017-1/02.07.2020 г.

4

04/11.11.2020 г.

отвори;

НАЗМИ НЕДЖИПОВ КАРААХМЕДОВ **********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4741-1/22.07.2019 г.

5

05/11.11.2020 г.

отвори;

„ГОРПРОМ” АД 120067888

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства
Акт за установяване на задължение 2981-1/ 11.01.2018 г.

6

06/11.11.2020 г.

отвори;

ВАЛЕНТИНА МИТКОВА КЕХАЙОВА **********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4652-1/08.05.2019 г.

7

07/11.11.2020 г.

отвори;

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ **********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 5038-1/07.10.2020 г.

8

08/11.11.2020 г.

отвори;

МАРИНКА ГЕОРГИЕВА КАРАГЬОЗОВА **********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 3046-1/24.07.2018 г.

9

09/11.11.2020 г.

отвори;

РОСАЛИНА РУБИНОВА ЛЮБЕНОВА **********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 5041-1/07.10.2020 г.

10

10/11.11.2020 г.

отвори;

ИВАЙЛО ИВАЙЛОВ БРАНКОВ **********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение

№ 2037-1/08.06.2016 г. и

№ 3029-1/23.01.2018 г.

11

11/11.11.2020 г.

отвори;

АСЕН САШЕВ САКАЛИЙСКИ **********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 5050-1/07.10.2020 г.

12

12/11.11.2020 г

отвори;.

СВЕТЛА АСЕНОВА ЧОЛАКОВА **********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение

№ 2356-1/08.08.2016 г. и

№ 5069-1/26.10.2020 г.

13

13/11.11.2020 г.

отвори;

ВЕСЕЛ ЕНВЕРОВ АДЪРОВ **********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 5052-1/07.10.2020 г.

14

14/11.11.2020 г.

отвори;

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА СИРАКОВА **********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 5059-1/07.10.2020 г.

15

15/11.11.2020 г.

отвори;

ИНА МИЛЕНОВА ЮРУКОВА **********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 5058-1/07.10.2020 г.

16

16/11.11.2020 г.

отвори;

РАЙНА ТОДОРОВА ГАЙДЕВА **********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 5037-1/07.10.2020 г.

17

17/11.11.2020 г.

отвори;

СЛАВКА ВАСИЛЕВА ВЪЛКОВА **********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 5033-1/07.10.2020 г.

18

18/11.11.2020 г.

отвори;

СТЕФКА ИЛИЕВА ГУГЛЕВА **********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 5042-1/07.10.2020 г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер