Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Търг с тайно наддаване за продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен от самостоятелно обособен обект с № 2101 в горска територия - собственост на Община Девин.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 23 Ноември 2020г. 17:10ч.

Община Девин обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от самостоятелно обособен обект с №2101 в горска територия - собственост на Община Девин по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Заповед № РД-09-549/23.11.2020г. на кмета на община Девин за провеждане на търга - ОТВОРИ;

Тръжна документация - ИЗТЕГЛИ;

 

Заповед № РД-09-587 - ОТВОРИ;

 

Протокол № 1-2101 - ОТВОРИ;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер