Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Община Девин започва прием на заявление–декларация от кандидат потребители за ползване на социална услуга по осигуряване на топъл обяд.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 04 Декември 2020г. 09:33ч.

съобщение

Във връзка с кандидатстване по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, община Девин започва прием на заявление–декларация от кандидат потребители за ползване на социална услуга по осигуряване на топъл обяд. Към заявлението кандидата попълва и прилага Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /по образец/.

Топъл обяд ще се предоставя от 11.01.2021 г., в рамките на работните дни в следните населени места: град Девин; град Девин, кв.Настан; село Грохотно и село Гьоврен. Като ползватели на услугата са допустими:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимата целева група ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“-Девин. Комисия към Община Девин ще извърши подбор на потребителите.

Заявления ще се приемат от 04.12.2020 г. от 08.00-17.00 часа в деловодството на община Девин, както и в Кметство село Грохотно и Кметство село Гьоврен. Подадените Заявления-декларации до 18.12.2020г. ще бъдат разгледани на първото заседание на Комисията за подбор на потребители. Лицата, които не са включени в първоначалния списък и отговарят на условията за допустимост, ще бъдат включени в списък „чакащи“.

Лица поставени под карантира, могат да заявят желанието си за ползване на услугата на тел.:0879221567.

Заявление-декларация може да изтеглите от ТУК;

Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация може да изтеглите от ТУК;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер