Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 11.12.2020 г. до 24.12.2020 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 11 Декември 2020г. 14:23ч.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в служба "МДТ", Община Девин, ул. "Васил Левски" № 1 , ет.3, от 08:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

Дата на публикуване - 11.12.2020 г.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

01/11.12.2020 г.

отвори;

ЕВГЕНИ ТОДОРОВ ПАВЛОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение

№ -2352/08.08.2016 г. и

№ 5068-1/21.10.2020 г.

2

02/11.12.2020 г.

отвори;

ИВАН ПЕТРОВ БЕЧЕВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 5036-1/07.10.2020 г.

3

03/11.12.2020 г.

отвори;

ЙОСИФ НИСИМ БЕРАХА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 5064-1/21.10.2020 г.

4

04/11.12.2020 г.

отвори;

ФЕДЯ ФЕОДОСИЕВ ЛАЗАРЕВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 2297-1/13.07.2016 г.

5

05/11.12.2020 г.

отвори;

ВАСИЛ СТОЕВ МАЙСТОРОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение

№ -1752/16.06.2016 г. и

№ 5081-1/12.11.2020 г.

6

06/11.12.2020 г.

отвори;

ТОДОР ИВАНОВ БЕЧЕВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение

№ -2285/13.07.2016 г. и

№ 5066-1/21.10.2020 г.

7

07/11.12.2020 г.

отвори;

ЧАВДАР РОСЕНОВ ЧАУШЕВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение

№ -2311/14.07.2016 г. и

№ 5067-1/21.10.2020 г.

8

08/11.12.2020 г.

отвори;

СЕРГЕЙ РУМЕНОВ ЯКИМОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение

№ -2254/07.07.2016 г. и

№ 5065-1/21.10.2020 г.

9

09/11.12.2020 г.

отвори;

„ГОРПРОМ” АД

120067888

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 6009-1/18.11.2020 г.

10

10/11.12.2020 г.

отвори;

НИКОЛА САВОВ ГРУДЕВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение

№ -5073/30.10.2020 г.

11

11/11.12.2020 г.

отвори;

АСЯ СВЕТЛИНОВА КОМАНДАРЕВА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение

№ 253-1/01.07.2015 г. и

№ 5070-1/27.10.2020 г.

12

12/11.12.2020 г.

отвори;

ЕНВЕР МАХМУДОВ ТОПАЛОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение

№ 2111-1/21.06.2016 г. и

№ 5094-1/13.11.2020 г.

13

13/11.12.2020 г.

отвори;

АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ КОКУДЕВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение

№ 6019-1/19.11.2020 г.

14

14/11.12.2020 г.

отвори;

ИРИНА КАМЕНОВА КАФЕДЖИЕВА

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4846-1/20.11.2019 г.

15

15/11.12.2020 г.

отвори;

ЗДРАВКО АЛЕКСИЕВ УЗУНСКИ

**********

Данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 5092-1/13.11.2020 г.

16

16/11.12.2020 г.

отвори;

„ТСК – АКТИВ” ЕООД

201703480

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 6006-1/18.11.2020 г.

17

17/11.12.2020 г.

отвори;

„ЛОКАЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕНД РИСОРСИС” АД

201204125

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 6013-1/18.11.2020 г.

18

18/11.12.2020 г.

отвори;

„СТСКОМ” АД

120007811

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 6007-1/18.11.2020 г.

19

19/11.12.2020 г.

отвори;

СЛАВЧО КАМЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение

№ 1934-1/31.05.2016 г. и

№ 5086-1/12.11.2020 г.

20

20/11.12.2020 г.

отвори;

КОНСТАНТИН ИВАЙЛОВ БРАНКОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение

№ 3028-1/23.01.2018 г. и

№ 5089-1/12.11.2020 г.

21

21/11.12.2020 г.

отвори;

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВИШЕГОНОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение

№ 5076-1/09.11.2020 г.

.

22

22/11.12.2020 г.

отвори;

ИЛИЯН ОГНЯНОВ ПРИНГОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение

№ 5082-1/12.11.2020 г.

.

23

23/11.12.2020 г.

отвори;

АННА ЮЛИЯНОВА ОГНЯНОВА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение

№ 5093-1/13.11.2020 г.

.

24

24/11.12.2020 г.

отвори;

МИЛЧО ЯНКОВ ГРИБАЧЕВ

**********

Такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение

№ 5098-1/13.11.2020 г.

.

25

25/11.12.2020 г.

отвори;

КУБРАТ РОСЕНОВ КОВАЧЕВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение

№ 5096-1/13.11.2020 г.

.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер