Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по наредбата за ОВОС Обявяване на открит 14 - дневен достъп до информацията Приложение № 5 към чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на фирма "ЖАН - 66" ЕООД, с.Грохотнo
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 14 Януари 2021г. 13:08ч.

Заинтересованите лица и общественост

Обявяване на открит 14 - дневен достъп до информацията Приложение № 5 към чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на фирма "ЖАН - 66" ЕООД, за

Реализиране на следното : „Промяна на предназначението на ПИ 17957.1.101 и ПИ 17957.4.90 с трайно предназначение – земеделска земя на неземеделски нужди – реакционните дейности – за ваканционно селище“, с.Грохотно.

Информацията е на разположение за обществеността в продължение на 14 (четиринадесет)дни, всеки работен ден в периода от 14.01.2021 г. – 27.01.2021 г. , в сградата на Община Девин на ул. „Дружба” № 1, ІІ-етаж, стая № 12, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Нагиян Селим – ст. експерт „Екология, програми и развитие”, тел.03041/23-3

Документацията може да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34922

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер