Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Наредби Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин - изтегли

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин,е приета с Решение № 32 от 30.12.2019 г. на Общински съвет – Девин и влиза в сила от 01.01.2020 г. С Решение № 58 от 24.02.2020 г. на Административен съд - Смолян е отменен чл. 55, ал. 1, т. 4.

 

Архив на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин - изтегли

      Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин,е приета с Решение № 32 от 30.12.2019 г. на Общински съвет – Девин и влиза в сила от 01.01.2020 г.

 

 

Архив на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин - изтегли

 

      Настоящата Наредба отменя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин, приета с Решение № 163 от 22.12.2008 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 5 от 20.01.2010 г., изм. и доп. с Решение № 5 от 27.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. и доп. с Решение № 258 от 21.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 31 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г., изм. с Решение № 168 от 28.10.2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. с Решение № 54 от 31.03.2017 г., изм. с Решение № 182 от 29.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. и доп. с Решение № 1 от 23.01.2019 г. на Общински съвет – Девин, в сила от 01.01.2019 г.

Наредбата е приета от Общински съвет – Девин с Решение № 120 от 22.08.2019 г. по Протокол № 13 и влиза в сила от 05.09.2019 г. 

 

 

Архив на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин - изтегли

 

         Тази наредба е приета с решение № 163 от 22.12.2008 година на Общински съвет – Девин, изменена с Решение № 5 от 20.01.2010 г., изменена и допълнена с Решение № 5 от 27.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изменена и допълнена с Решение № 258 от 21.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 31 от 22.12.2015г., в сила от 22.12.2015 г., изм. с Решение № 168 от 28.10.2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. с Решение № 54 от 31.03.2017 г., изм. с Решение № 182 от 29.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. и доп. с Решение № 1 от 23.01.2019 г. на Общински съвет – Девин, в сила от 01.01.2019 г., с изключение на чл. чл. 15, т. 2 от същата, който влиза в сила от 01.01.2020 г.

 

 

Архив на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин - изтегли

 

         Тази наредба е приета с решение № 163 от 22.12.2008 година на Общински съвет – Девин, изменена с Решение № 5 от 20.01.2010 г., изменена и допълнена с Решение № 5 от 27.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изменена и допълнена с Решение № 258 от 21.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 31 от 22.12.2015г., в сила от 22.12.2015 г., изм. с Решение № 168 от 28.10.2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. с Решение № 54 от 31.03.2017 г., изм. с Решение № 182 от 29.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.

 

 

Архив на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин - изтегли

 

Тази наредба е приета с решение №163 от 22.12.2008 година на Общински съвет –Девин, изменена с Решение № 5 от 20.01.2010 г. и допълнена и изменена с Решение № 5 от 27.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изменена и допълнена с Решение № 258 от 21.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 31 от 22.12.2015г., в сила от 22.12.2015г., изм. с Решение № 168 от 28.10.2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. с Решение № 54 от 31.03.2017 г.

 

 

Архив на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин - изтегли

Тази наредба е приета с решение №163 от 22.12.2008 година на Общински съвет –Девин, изменена с Решение № 5 от 20.01.2010 г. и допълнена и изменена с Решение № 5 от 27.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изменена и допълнена с Решение № 258 от 21.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 31 от 22.12.2015г., в сила от 22.12.2015г., изм. с Решение № 168 от 28.10.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.

 

 

Архив на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин - изтегли

 Тази наредба е приета с решение №163 от 22.12.2008 година на Общински съвет –Девин, изменена с Решение № 5 от 20.01.2010 г. и допълнена и изменена с Решение № 5 от 27.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изменена и допълнена с Решение № 258 от 21.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 31 от 22.12.2015г., в сила от 22.12.2015г.

 

Архив на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин - изтегли

Тази наредба е приета с решение №163 от 22.12.2008 година на Общински съвет –Девин, изменена с Решение № 5 от 20.01.2010 г. и допълнена и изменена с Решение № 5 от 27.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изменена и допълнена с Решение № 258 от 21.12.2013г., в сила от 01.01.2014 г.

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер