Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДЕВИН

Деловодство

от 08.00 ч. до 17.00 ч. без прекъсване

Служба „Местни данъци и такси”

от 08.00 ч. до 17.00 ч. без прекъсване

Служба „Гражданска регистрация и административно обслужване”

от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Отдел „Устройство на територията и общинска собственост”

от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Услуги „Кадастър”

от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Кметства и населени места

от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер