Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Обща Нови електронни услуги за избирателите, във връзка с изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Уважаеми съграждани,

 

На Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) на Държавна агенция за електронно управление (ДАЕУ), във връзка с изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 година (неделя), са разработени и публикувани следните нови електронни услуги:

910001   Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002   Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

910003   Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК) 

910004   Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите - 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

910005   Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

910006   Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

За да ползвате електронните административни услуги е необходимо:

  • Да инсталирате на Вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
  • Да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване(ССЕВ).
  • Да имате инсталиран AdobeReader.

Новите услуги са публикувани в раздел „Парламентарни избори 2021 – електронни услуги“ на Портала на ДАЕУ, на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/izbori-2021

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер