Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 18.03.2021 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 04 Март 2021г. 15:36ч.

 

О Б Я В А

Община Девин уведомява всички заинтересовани, че със заповед № РД-09-106/02.03.2021 г.на кмета на община Девин е обявено провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните моторни превозни средства, собственост на Община Девин:

-Лек автомобил ВАЗ 2121 „НИВА-221”, с рег. номер СМ 6774 АК

-Лек автомобил Фолксваген Транспортер, с рег. номер СМ 2024 СМ

-Автобус ОТОЙЛ М50.14 СКУЛ БУС, с рег. номер СМ 5280 СМ

-Автобус ХЮНДАЙ КАУНТИ, с рег. номер СМ 5279 СМ

-Лек автомобил ОПЕЛ АНТАРА, с рег. номер СМ 0960 АМ

при следните условия:

                1.Начална тръжна цена:

-за лек автомобил ВАЗ 2121 „НИВА-221”, с рег. номер СМ 6774 АК - 136, 50 лв. (сто тридесет и шест лева и петдесет стотинки) без ДДС

-за лек автомобил Фолксваген Транспортер, с рег. номер СМ 2024 СМ - 1 370,60 лв. (хиляда триста и седемдесет лева и шестдесет стотинки) без ДДС

-за автобус ОТОЙЛ М50.14 СКУЛ БУС, с рег. номер СМ 5280 СМ - 14 367 лв. (четиринадесет хиляди триста шестдесет и седем лева) без ДДС

-за автобус ХЮНДАЙ КАУНТИ, с рег. номер СМ 5279 СМ - 9 693 лв. (девет хиляди шестстотин деветдесет и три лева) без ДДС

-за лек автомобил ОПЕЛ АНТАРА, с рег. номер СМ 0960 АМ начална цена 3 624 лв. (три хиляди шестстотин двадесет и четири лева) без ДДС

2. Стъпка за наддаване: 10% от началната тръжна цена на вещта

3. Размер на депозит за участие в търга: 10% от началната тръжна цена на вещта

4. Срок за внасяне на депозита за участие: 15.03.2021 г., 17:00ч. Депозитът за участие се внася на касата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ №1.

5. Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11; цена: 30 (тридесет) лева; срок: от 05.03.2021 г. до 16:00 часа на 15.03.2021 г.

6. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на община Девин, от 05.03.2021 г. до 17:00 часа на 15.03.2021 г.

7. Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден, от 05.03.2021 г. до 17:00 часа на 15.03.2021 г.

8. Дата, място и час на провеждане на търга: на 18.03.2021 г. от 11:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет.3. Втора дата за провеждане на търга: 01.04.2021 г. от 13:00 ч. Трета дата за провеждане на търга: 15.04.2021 г. от 11:00 ч.

9.Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед, внасяне на депозит и подаване на предложения за участие за втория търг е до 17:00 часа 30.03.2021 г., а за третия е до 17:00 часа на 13.04.2021 г.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер