Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил ВОЛВО-ХЦ 90 насрочен за 18.03.2021 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 04 Март 2021г. 15:43ч.

 

 

ОБЯВА

 

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-104/02.03.2021 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил ВОЛВО-ХЦ 90, с рег. номер СМ 2666 АХ, собственост на Община Девин, при следните условия:

1. Начална тръжна цена: 7 496 (седем хиляди четиристотин деветдесет и шест) лева без ДДС.

2. Стъпка за наддаване: 10 % от началната тръжна цена на вещта

3. Размер на депозит за участие в търга: 10 % от началната тръжна цена на вещта, срок за внасяне на депозита за участие: 15.03.2021 г., 17:00ч. Депозитът за участие се внася на касата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ №1.

4. Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11; цена: 30 (тридесет) лева; срок: от 05.03.2021 г. до 17:00 часа на 15.03.2021 г.

5. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на община Девин, от 05.03.2021 г. до 17:00 часа на 15.03.2021 г.

6. Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден, от 05.03.2021 г. до 17:00 часа на 15.03.2021 г.

7. Дата, място и час на провеждане на търга: на 18.03.2021 г. от 10:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет.3. Втора дата за провеждане на търга: 01.04.2021 г. от 11:00 ч. Трета дата за провеждане на търга: 15.04.2021 г. от 10:00 ч.

8.Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед, внасяне на депозит и подаване на предложения за участие за втория търг е до 17:00 часа 30.03.2021 г., а за третия е до 17:00 часа на 13.04.2021 г.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер