Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Обща Как могат да гласуват избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Как могат да гласуват избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето

 

 

 

Избирателите, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., по постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на населено място, за което е образувана такава секция.

 

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 31 март 2021 г. има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация по постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес), на територията на съответното населено място.

 

На територията на общината се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 

Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, от тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

 

За вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия поставените под задължителна карантина или изолация към 4 април 2021 г. подават Заявление по образец (Приложение № 1 към Решение № 2159-НС от 2 март 2021 г.)

Заявлението се подава в периода от 24.03.2021 г. до 31 март 2021 г. включително по един от следните начини:

 

·            саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс: 03041 26 61;

 

·            подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс: 03041 26 61;

 

·            по електронна поща на адрес: obshtina@devin.bg, без квалифициран електронен подпис;

 

·            чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги, без квалифициран електронен подпис, на адрес: ТУК

 

                В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник.

Заявителят се уведомява за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

 

·            Заявление – Приложение № 1 към Решение № 2159-НС от 2 март 2021 г.

 

 

 

 

 

 

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

Как могат да гласуват избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето

 

Избирателите, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., по постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на населено място, за което е образувана такава секция.

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 31 март 2021 г. има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация по постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес), на територията на съответното населено място.

На територията на общината се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, от тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

За вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия поставените под задължителна карантина или изолация към 4 април 2021 г. подават Заявление по образец (Приложение № 1 към Решение № 2159-НС от 2 март 2021 г.)

Заявлението се подава в периода от 24.03.2021 г. до 31 март 2021 г. включително по един от следните начини:

·            саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс: 03041 26 61;

·            подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс: 03041 26 61;

·            по електронна поща на адрес: obshtina@devin.bg, без квалифициран електронен подпис;

·            чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги, без квалифициран електронен подпис, на адрес: ТУК

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник.

Заявителят се уведомява за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

·            Заявление – Приложение № 1 към Решение № 2159-НС от 2 март 2021 г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер