Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Девин насрочени на 25.03.2021 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 23 Март 2021г. 15:57ч.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

1. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ: 25.03.2021 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в заседателна зала на ОБС - Девин

 

2. ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура” („ОМДСТК”)

ЗАСЕДАНИЕ: 25.03.2021 г. /четвъртък/ от 18:30 часа в заседателна зала на ОБС - Девин

 

3. ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” („ЗСПЕ”)

ЗАСЕДАНИЕ: 25.03.2021 г. /четвъртък/ от 18:30 часа в заседателна зала на ОБС - Девин

 

4.ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ: 25.03.2021 г. /четвъртък/ от 18:30 часа в заседателна зала на ОБС - Девин


 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер