Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Обща Заповед № РД-09-178 от 01.04.2021 г. за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-09-178

 

гр. Девин, 01.04.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 90, ал. 4 във връзка с чл. 8, ал. 3, чл. 89, ал.2, чл. 90 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, чл. 28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, т. I. 8 и 10 от Решение №2159-НС от 02 март 2021 г. на ЦИК, във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

ЗАПОВЯДВАМ:

        1. ОБРАЗУВАМ избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г., поради наличие на повече от 10 избиратели, подали заявления по чл. 37 от Изборния кодекс пред общинската администрация, отговарящи на законовите изисквания.

     2. УТВЪРЖДАВАМ номерацията и адреса на ПСИК

№ на избирателната секция

Място на помещаване

Обхват на избирателната секция

220900026

гр. Девин,

ул. Васил Левски № 3

ПГЕ „А. С. Попов”, ет. 1, ст. 3

Община Девин

 

     3. Настоящата заповед да се обяви на населението на община Девин чрез публикуване на интернет страницата на общината и чрез поставяне на информационното табло във фронт офиса в сградата на общинската администрация.

     4. Заверено копие от заповедта да се изпрати на РИК – Смолян, ТЗ ГРАО – Смолян, Областен управител на област Смолян и РУ – Девин..

     5. На основание чл. 90, ал. 4 във връзка с чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс настоящата заповед може да се обжалва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител на област с административен център - Смолян.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на община Девин

            /П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер