Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Договаряне без предварително обявление ДБПО2017-01 Доставка на горива за две години Обявление за възложена поръчка и борсов договор за обществена поръчка с предмет: Доставка на горива- бензин А95 Н, дизелово гориво, смазочни материали и консумативи за автомобили, собственост на Община Девин и второстепенни разпоредители с бюджета ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 02 Април 2021г. 13:42ч.

Обявление за възложена поръчка и борсов договор за обществена поръчка с предмет: Доставка на горива- бензин А95 Н, дизелово гориво, смазочни материали и консумативи за автомобили, собственост на Община Девин и второстепенни разпоредители с бюджета –Общинска предприятие „БКС-Девин” - ИЗТЕГЛИ;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер