Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Програма за провеждане на мероприятия за отбелязване на седмицата на гората - 2021 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 06 Април 2021г. 14:21ч.

 

П Р О Г Р А М А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА - 2021 г. ОТ ТП „ДЛС- ИЗВОРА”, ГР.ДЕВИН , СЪВМЕСТНО С ОБЩИНА ДЕВИН

 

МОТО: ГОРАТА Е ЗДРАВЕ

 

 

I.Провеждане на конкурс за най-добра рисунка на тема: „АЗ ОБИЧАМ И ПАЗЯ ГОРАТА И НЕЙНИТЕ ОБИТАТЕЛИ”

Участват: ученици при СУ „Христо Ботев”, гр. Девин; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, кв. Настан, гр.Девин; ОУ „Пейо Яворов“; с. Гьоврен, ОУ „Гео Милев“, с. Грохотно; ОУ „Иван Вазов“, с. Триград; ОУ „Христо Ботев“, с. Лясково, деца от ДГ „Изворче” гр. Девин, ДГ „Здравец” гр. Девин, ДГ „Катя Ванчева” с. Грохотно, ДГ „Радост” с. Гьоврен в следните възрастови групи:

  • I-ва група – предучилищна възраст;
  • II-ра група – от 1 до 4 клас;
  • III-та група – от 5 до 7 клас;

Отговорник: Лили Чаушева – гл. експерт „Образование и култура“в община Девин

II. Изработване на къщички за птици, които ще бъдат предоставени на детските градини.

Участват:

  • ученици и родители от ПГЕ „А. С. Попов“, гр.Девин;
  • служители на   ТП”ДЛС-Извора”, гр.Девин;

 

Отговорник: Лесничей при ТП”ДЛС-Извора”, гр.Девин – инж. Десислава Арнаудова

 

III. Провеждане на конкурс за най-добро есе на тема: „АЗ ОБИЧАМ И ПАЗЯ ГОРАТА И НЕЙНИТЕ ОБИТАТЕЛИ“

Участват: деца и ученици от ЦЛРП-ОДК, гр.Девин;

Отговорник: Минка Мартинова – директор на ЦПЛР-ОДК, гр. Девин

 

 

IV. Почистване и освежаване на дворното пространството около сградата в м.”Лисичево”, засаждане на дръвчета, оформяне на жив плет и поставяне на кошчета за смет.

Място: „Лисичево” гр.Девин, община Девин, обл. Смолян.

Участват: служители на ТП ”ДЛС-Извора”, гр.Девин.

Отговорници: Старши лесничей на ГТУ „Извора” при ТП”ДЛС-Извора”, гр.Девин – Бисер Пехливанов; Лесничей при ТП”ДЛС-Извора”, гр.Девин – инж. Десислава Арнаудова;

           

V. Почистване и освежаване на пространството около сградата в м.”Кози рог”, засаждане на дръвчета и поставяне на кошчета за смет.

Място: „Кози рог”

Участват: служители на ТП ”ДЛС-Извора”, гр.Девин.

Отговорници: Старши лесничей на ГТУ „Извора” при ТП”ДЛС-Извора”, гр.Девин – Бисер Пехливанов; Лесничей при ТП”ДЛС-Извора”, гр.Девин – инж. Десислава Арнаудова;

                       

VI. Облагородяване, почистване и освежаване на дворното пространството около” Ловна резиденция”, гр.Девин

Място: „Ловна Резиденция”

Участват: служители на ТП ”ДЛС-Извора”, гр.Девин.

Отговорници:Главен инженер при ТП”ДЛС-Извора”, гр.Девин – инж. Соня Евтимова; Старши лесничей на ГТУ „Извора” при ТП”ДЛС-Извора”, гр.Девин – Бисер Пехливанов; Лесничей при ТП”ДЛС-Извора”, гр.Девин – инж. Десислава Арнаудова;

                       

VII. Облагородяване, почистване и освежаване на дворното пространството около сградата на разсадник „Китово ханче”

Място: разсадник „Китово ханче”

Участват: служители на ТП ”ДЛС-Извора”, гр.Девин.

Отговорници: Старши лесничей на ГТУ „Лък балкан” при ТП”ДЛС-Извора”, гр.Девин – инж. Павел Ламбов; Лесничей при ТП”ДЛС-Извора”, гр.Девин – инж. Десислава Арнаудова;

           

VIII. Облагородяване, почистване и освежаване на дворното пространството около административната сграда на ТП”ДЛС-Извора”, гр.Девин, боядисване на лампиони и пейки.

Място: административната сграда на ТП”ДЛС-Извора”, гр.Девин

Участват: служители на ТП ”ДЛС-Извора”, гр.Девин.

Отговорници: Старши лесничеи при ТП”ДЛС-Извора”, гр.Девин; Лесничей при ТП”ДЛС-Извора”, гр.Девин – инж. Десислава Арнаудова;

           

 

IX. Почистване на района от тунела на село Лясково до входната зона на гр.Девин.

Място: пътя от тунела на село Лясково до входната зона на гр.Девин;

Участват: служители на Община Девин.

Отговорници: Андрей Шанов – старши експерт „Икономика и управление при кризи“ и Нагиян Селим – старши експерт „Екология, програми и развитие“ при община Девин

 

                                              

X. Залесяване с иглолистни дървесни видове и храсти, съвместно със служители на ТП ”ДЛС-Извора”, гр.Девин и Община Девин, възстановяване на повредените мостчета и освежаване на парапетите им в Защитената местност „Поречието на р. Девинска”, поставяне на нови табели по екопътека в м.”Струилица”, демонтиране на съществуващите кошчета, почистване на обособените места за отдих.

Място: екопътеки по поречието на река Девинска, паркове и градинки в град Девин

Участват: служители от община Девин; служители от ТП „ДЛС-Извора“, гр.Девин;

Отговорници: инж. Николай Юруков, заместник-кмет – община Девин

Предвидените мероприятия ще се реализират при строго спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД 01-173/18.03.2021г. на Министерството на здравеопазването.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер