Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

zapovedi covid19               zapovedi izbori

 

Други заповеди на кмета на община Девин - 2021 г.

Заповед № РД-09-189 от 05.04.2021 г. за определяне на мерки за предотвратяване на деяния, нанасящи вреди на селскостопански култури, трайни насаждения, естествени ливади и тревни площи

Заповед № РД-09-107 от 05.03.2021 г. за забраняване на пашата на животни в горски територии на ТП ДЛС - Извора, Девин

Заповед № РД-09-67 от 16.02.2021 г. за определяне реда за ползване на спортна площадка в квартал 136, УПИ II, имот с индентификатор номер 20465.506.9

Заповед № РД-09-50 от 04.02.2021 г. за забраняване на пашата на животни в горски територии на ТП ДГС Триград

Заповед № РД-09-49 от 04.02.2021 г. за забраняване на пашата на животни в горски територии на ТП ДГС Михалково

Заповед № РД-09-15 от 14.01.2021 г. за спиране изпълнението на автобусна линия Девин - Смолян - Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер