Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Девин насрочени на 11.05.2021 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Понеделник, 10 Май 2021г. 09:58ч.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

 

1. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ:11.05.2021 г. /вторник/ от 17:00 часа в заседателна зала на ОБС - Девин

2. ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура” („ОМДСТК”)

ЗАСЕДАНИЕ:11.05.2021 г. /вторник/ от 17:45 часа в заседателна зала на ОБС - Девин

3. ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” („ЗСПЕ”)

ЗАСЕДАНИЕ:11.05.2021 г. /вторник/ от 17:45 часа в заседателна зала на ОБС - Девин

4.ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ:11.05.2021 г. /вторник/ от 17:45 часа в заседателна зала на ОБС - Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер