Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Обща Как може да се направи справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване чрез интернет или телефон и да се подаде електронно заявление за гласуване по настоящ адрес
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”(ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е активна за справки в избирателните списъци за изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Страницата може да бъде достъпена на адрес:

http://www.grao.bg/elections/

Чрез интернет страницата:

  • Може да се информирате за секциите и местата на гласуване.
  • Да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
  • Да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния Ви адрес, чрез страницата: https://regna.grao.bg/

           Активна е и възможността за проверка на избирателна секция чрез мобилен и стационарен телефон:

  • Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Телефон 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

********************************************************************

Справка в избирателните списъци за изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г. можете да направите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа и чрез позвъняване на безплатния телефон за информация и справки на Община Девин: 0800 18425.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер