Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Девин насрочени на 14.06.2021 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Сряда, 09 Юни 2021г. 16:21ч.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

 

1. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ:14.06.2021 г. /понеделник/ от 17:00 часа в заседателната зала на ОБС - Девин.

 

2. ПК „Обща комисия” („ОК”) на

- ПК „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура”(„ОМДСТК”)

- ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” („ЗСПЕ”),

- ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ: 14.06.2021 г. /понеделник/ от 18:15 часа в заседателна зала на ОБС - Девин.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер