Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Обща Електронни услуги за избирателите, във връзка с изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Уважаеми съграждани,

Във връзка с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година (неделя),  Ви информираме, че чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) на Държавна агенция за електронно управление (ДАЕУ), са разработени и публикувани следните електронни услуги:

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК)

91003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите – 11 юли 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 от ИК)

910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

След публикуване на Решение на ЦИК за определяне на условията и реда за Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК и чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците), ще бъде разработена и публикувана съответната електронна форма за заявяване.

За да ползвате електронните административни услуги на ЕПДЕАУ е необходимо:

  • Да инсталирате на Вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
  • Да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване(ССЕВ).
  • Да имате инсталиран AdobeReader.

Услугите са публикувани в раздел „Избори 2021” на Портала на ДАЕУ, на адрес:

https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services


 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер